អាងទឹកខ្ពបត្របែក វេលានេះបានបើកទ្វារទឹកចំនួន ០២ទ្វារ ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ពីថ្ងៃទី៩-១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មានកម្រិតបរិមាណ ១៣៧ មម

(ខេត្តតាកែវ) អាងទឹកខ្ពបត្របែក វេលានេះបានបើកទ្វារទឹកចំនួន ០២ទ្វារ ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ពីថ្ងៃទី៩-១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មានកម្រិតបរិមាណ ១៣៧ មម បានជន់លិចនៅចំណុចភូមិសាស្រ្តដូចខាងក្រោម ៖
១- ផ្លូវត្រាំកក់ចំណុចវត្តត្រពាំងធំខាងត្បូងប្រហែល ៧៥០ម
២- ប្រឡាយ៣៣ ត្រង់ចំណុចភូមិពាកបង្អោងប្រហែល ១០០ម
៣- លិចផ្សារអង្គរការ និងសាលារៀន ៕