ក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី២ រយៈពេល​ ៥ឆ្នាំ រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែង បន្ត​ការអនុវត្ត​នយោបាយទឹក តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ឲ្យបានល្អដោយជំរុញការថែរក្សា ការស្តារ និងស្ថាបនា​ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ខ្នាតតូច ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតធំ ។ ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់​អគ្គនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រ ឧតុនិយម និងជលសាស្រ្ត ឲ្យទៅជា​ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កែលំអរចនាសម្ព័ន្ធ និងបំពាក់មធ្យោបាយ​ឲ្យផ្នែកនេះ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធិភាព​ដល់ការដោះស្រាយ​ទឹកបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍ ។ ជាទិសដៅ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ត្រូវខិតខំ​ពង្រីកប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានប្រមាណ ១៦,៦២% ទៅ ២០% គឺមួយឆ្នាំៗ​កំណើនប្រមាណពី ៣,៣២% ទៅ ៤% លើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវ ពោលគឺកំណើន​លទ្ធភាពស្រោចស្រព​លើផ្ទៃដីស្រូវ​ប្រមាណ ៣៧៤.៦០៣ ហិកតា ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ។

ដោយហេតុខាងលើនេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ត្រូវបានចាប់ បដិសន្ធិឡើងក្នុងអណត្តិទី២ នៃរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦៩៩/០៨ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដែលមានសមត្ថកិច្ច​ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងលើវិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

 

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មានមុខងារ និងភារកិច្ចដូចតទៅ៖

– កំណត់គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍធនធានទឹក បម្រើដល់ ការធ្វើអាជីវកម្ម ការអភិវឌ្ឍ និងការថែរក្សា​ការពារ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ ស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

– សិក្សាស្រាវជ្រាវនូវសក្តានុពលទឹក រួមទាំងលើដី ទឹកក្រោមដី និងលើអាកាស ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​ជាតិ ដើម្បីបង្កើត​ឡើង​នូវមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់

– ​ លើកទិសដៅ ផែនការរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ការអភិវឌ្ឍ និងការថែ​រក្សាការពារ នូវធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដើម្បីបម្រើដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជីវភាពរស់នៅរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងនៅទីក្រុង ទាំងនៅជនបទ ។

– គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានទឹកដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធិភាព និង​កាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមា នូវគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើង ។

– រៀបចំតាក់តែងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាន និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងការគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក ព្រមទាំង​តាមដានលើការអនុវត្ត ។

-ប្រមូលចងក្រងឯកសារ និងធ្វើអាជីវកម្ម នូវទិន្នន័យឧតុនិយម និងជលសាស្រ្តបម្រើដល់​វិស័យនានា ដែលមាន​ការពាក់ព័ន្ធជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គម​ជាតិទាំងមូល ។

– ផ្តល់ការគាំទ្រ និងការណែនាំបច្ចេកទេសជាចាំបាច់ដល់ឯកជន អង្គការវិជ្ជាជីវៈ សហគមន័ និងប្រជាពលរដ្ឋ ជាទូទៅដែលមាន​​ការពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីកែលំអរ និងធ្វើអាជីវកម្មធនធានទឹកឲ្យ​បានសមស្រប ។

– ពង្រីក និងបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ដើម្បីមានវិធានការបណ្តុះបណ្តាលកែលំអរ និងផ្សព្វផ្សាយ ។

– ចូលរួមអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអាងទន្លេមេគង្គ ស្របតាមភារកិច្ចរបស់ក្រសួង

– ពង្រីង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លើវិស័យ​ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។

អនុលោមន៍តាមអនុក្រឹត្យលខ៥៨អនក្រ ​​ បក ចុះថ្ងៃទី​៣០ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ​ ១៩៩៩ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មាន​ ៩​នាយកដ្ឋាន បច្ចុប្បន្ន​ក្រសួងមាន ១២ នាយកដ្ឋាន​ ។ តួនាទី និងភារៈកិច្ច របស់នាយកដ្ឋាន​ត្រូវបានរៀបចំ និងកែសម្រួល​ដើម្បី​​ពង្រឹង​ផលិតផល​កសិកម្ម រួមចំនែកក្នុងការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ ស្រមតាម គោលនយោបាយ​​​របស់​​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​​កម្ពុជា។​