ការគ្រប់គ្រង

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី លឹម គានហោ អមដោយរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងអគ្គនាយក។

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមរួមមាន​ ៖

រដ្ឋមន្ត្រី

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី លឹម គានហោ

 

រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម​ ស៊ិន​ វុទ្ធី

ឯកឧត្តម ប៊ុន ហ៊ាន

ឯកឧត្តម តន់ វ៉ាន់ថារ៉ា

លោកជំទាវ សេង វណ្ណសាយ

ឯកឧត្តម ថោ ជេដ្ឋា

ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ចៈ

ឯកឧត្តម ចាន់ យុត្ថា

 

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម យិន ងួនកូលេនីន

ឯកឧត្តម រុន តូ

លោកជំទាវ វ៉ាន់​ ចាន់ថូ

ឯកឧត្តម គួច វែងស៊្រុន

ឯកឧត្តម ចាន់ សុីណាត

ឯកឧត្តម ពេជ្រ វាសនា

ឯកឧត្តម​ នាក់ ដាង

ឯកឧត្តម ជួន ប៊ិតថុល

ឯកឧត្តម មុី លីហួត

 

អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម លឹម វីរក្ស អគ្គនាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល

ឯកឧត្តម​ ឈា ប៊ុនរិទ្ធ​ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេស

ឯកឧត្តម​ សេរី បណ្ឌិត

ឯកឧត្តម សុិន ខ័ណ្ឌី