ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីណាត រដ្ឋ​លេខាធិការ​ ក្រសួងធនធានទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ បានដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង​ និងសហការី ចូលរួមប្រជុំនាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីឆ្លងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ី AIIB លើគ្រប់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទាំងអស់​

នៅថ្ងៃសុក្រ ១៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តម ចាន់ ស៊ីណាត រដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួងធនធានទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ បានដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង​ និងសហការី ចូលរួមប្រជុំនាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋ​លេខាធិការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាប្រធានអង្គប្រជុំ​ ដើម្បីឆ្លងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ី AIIB លើគ្រប់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទាំងអស់​ ។​ សម្រាប់​គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម និងAIIB គឺការធ្វើទំនើកម្មវិស្វកម្មលើវិស័យធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ដើម្បីធ្វើការបង្កើនជាអតិបរមាបន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹក បញ្ជាទឹក និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយស័កសិទ្ធភាព មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងធានាបានទាំងស្រុងលើនិរន្តរភាពក្នុងការកាត់ផ្តាច់នូវហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទន្លេ លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានឹងឈានទៅម្ចាស់ការទាំងស្រុងលើសន្តិសុខទឹកសម្រាប់គ្រប់វិស័យក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ៕